ANBI

Photonen is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI) in de culturele sector. Hier vindt u onze kerngegevens en verdere informatie.

Vereniging Photonen heeft als doel ‘de beoefening van de zang in het algemeen, eventueel met instrumentale begeleiding’. Photonen stelt zich het doel om klassieke koormuziek van alle tijden te laten horen voor elk publiek. We willen graag zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om naar onze concerten te komen.

Steun vocaal ensemble Photonen met uw donatie
Om de entree bij onze concerten betaalbaar te houden voor iedereen zijn giften bijzonder welkom.
Onze culturele Anbi-status maakt uw gift fiscaal aftrekbaar.
Lees hier alles over de culturele Anbi.

Bestuur

Het bestuur van Photonen verricht haar taken onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:
Martijn ten Velden, voorzitter
Frouke Schrijver, penningmeester
Martijn Spruit, secretaris
Mieke Flim, lid

Contact

Photonen is bereikbaar via photonen.koor@gmail.com
of telefonisch via Martijn ten Velden, voorzitter (06 – 41 85 82 51)
of Mieke Flim, algemeen bestuurslid (06 – 122 029 23)

KvK: 33301689 – Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0008 373738 t.n.v. Photonen
RISN of fiscaal nummer: 8074.95.517

Beleidsplan en doelstellingen

Photonen brengt twee of drie programma’s per jaar. Deze worden altijd ten minste één keer in Amsterdam uitgevoerd. Klassieke en barokke programma’s worden afgewisseld met moderne werken. Eens per twee jaar wordt een groter werk uitgevoerd met orkestbegeleiding. Doel is om concerten neer te zetten van een zo hoog mogelijk niveau. Wij willen het publiek graag verrassen en raken met een mooie uitvoering.

Elke donderdagavond wordt er gerepeteerd van 20-22.30 in de buurt van Artis in Amsterdam. De dirigent besteedt veel aandacht aan stemvorming om een zo optimaal mogelijke koorklank te bereiken. Van koorleden wordt verwacht dat ze thuis repeteren zodat er tijdens de repetities meteen muziek gemaakt kan worden.

Verslag van activiteiten van Photonen

Klik hier voor een overzicht van de concerten die uitgevoerd zijn vanaf januari 2016. Voor een volledige lijst zie de pagina Archief.

Financiële verantwoording

De financiële gegevens over 2018 vindt u hier.