3e Lustrum Photonen

Photonen vocaal ensemble bestaat dit jaar 15 jaar.

Mocht u op aanstaande zaterdag 2 juli in het centrum van de stad zijn, let dan op koorklanken op het water! Photonen zal die dag per grote sloep een middag de grachten van Amsterdam gaan bevaren en een speciaal lustrumprogramma zingen. U kunt ons op de volgende plekken tegen komen: de Stopera, Crea, de brug over het Singel bij de Torensluis (Singel 161), langs de gehele Prinsengracht en het Muziekgebouw aan het IJ. ’s Avonds wordt er samen geborreld, gegeten en een open podium verzorgd door leden en oud-leden.
Klik hier voor foto’s.
Wij zullen in het kader van dit 3e lustrum een speciaal concert uitvoeren in december.
Zie hiervoor onze concertagenda. .